Lid worden van de Nederlandse Pianolavereniging

Direct naar het aanmeldformulier

De motieven van de leden om lid te zijn van de NPV lopen sterk uiteen. Een aantal wordt sterk geboeid door de techniek van het instrument en de restauratie ervan; anderen worden geboeid door de mogelijkheid om door middel van het instrument zelf muziek ten gehore te brengen en door de historische achtergronden.
Iedereen kan en mag lid worden van de Nederlandse Pianolavereniging. Is het nu omdat u zelf een pianola heeft, er een aan het restaureren bent of gewoon erg geïnteresseerd bent in de techniek en/of muziek.

Voordelen

  • Als lid ontvangt u eens per kwartaal het Pianolabulletin vol geschiedenis en technische informatie over de pianola en pianolamuziek.
  • Ook bent u welkom op de voor- en najaarsbijeenkomsten die vaak samengaan met een museumbezoek, maar altijd met een gezonde portie pianolamuziek en gezelligheid.
  • Ook kunt u met uw lidmaatschap deelnemen aan de restauratiedagen waar u uw pianola onder deskundig toezicht kunt restaureren. De restauratiedagen worden eens per kwartaal gehouden. Af en toe organiseert de NPV ook een cursus politoeren zodat u uw instrument niet alleen technisch maar ook qua uiterlijk in een topstaat kunt brengen.


Aanmelden als lid

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opgave uitsluitend bij de secretaris.

Lidmaatschapskosten 2018:

Binnenland € 31,00
Buitenland € 35,00

Bij vooruitbetaling te voldoen. Bij aanmelding na 1 juli respectievelijk € 15,50 en € 17,50.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij uiterlijk één maand vóór het eind van het jaar schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris. Adreswijzigingen s.v.p. schriftelijk of per email doorgeven aan het secretariaat.

 

Om u nu in te schrijven als lid vult u onderstaand formulier in.

Met de verzending van het formulier stemt u in met het lidmaatschap van de Pianolavereniging voor het lopende verenigingsjaar en de daarbij behorende betalingsverplichting.
*Wij schrijven geen geld van uw rekening, u ontvangt van ons een acceptgirokaart.