Minimaal twee keer per jaar organiseert de Pianolavereniging een ledendag. De eerste in het voorjaar. Deze voorjaarsledendag valt altijd samen met de Algemene Ledenvergadering. In het najaar is de ledendag geheel informeel. Op beide dagen proberen we een een locatie, vaak een museum, te bezoeken die voor onze leden interessant zou kunnen zijn. De ledendagen zijn niet alleen informatief bedoeld maar ook zeker om het contact tussen de leden te bevorderen. Er is een grote hoeveelheid kennis en informatie beschikbaar bij onze leden en het is goed deze te delen.

De ALV van 2021 is gehouden in het Weesper Automatenkabinet. Voor onze najaarsledendag rijden we, met de verenigingspianola, naar Landgoed Nienoord in Leek. We staan daar op zondag 12 september wanneer ook de contactdag van onze zustervereniging de KDV daar gehouden wordt.