Minimaal twee keer per jaar organiseert de Pianolavereniging een ledendag. De eerste in het voorjaar. Deze voorjaarsledendag valt altijd samen met de Algemene Ledenvergadering. In het najaar is de ledendag geheel informeel. Op beide dagen proberen we een een locatie, vaak een museum, te bezoeken die voor onze leden interessant zou kunnen zijn. De ledendagen zijn niet alleen informatief bedoeld maar ook zeker om het contact tussen de leden te bevorderen. Er is een grote hoeveelheid kennis en informatie beschikbaar bij onze leden en het is goed deze te delen.

De ALV van 2021 willen we houden in het Weesper Automatenkabinet, wanneer eventuele dan geldende maatregelen dat niet onmogelijk maken.