Waarvoor staat de Nederlandse Pianolavereniging (Vereniging voor Mechanische Muziek)?

Doelstelling

De leden van de vereniging houden zich bezig met het verzamelen, restaureren en bespelen van apparaten en instrumenten die zij van de ondergang hebben weten te redden. Binnen verenigingsverband worden restauratie- en instructiedagen gehouden waarbij aandacht wordt besteed aan de theoretische en aan de praktische kant van alles wat met de pianola en mechanische muziek te maken heeft. Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn de restauratiedagen en het uitgeven van het kwartaaltijdschrift, het Pianolabulletin. Hierin worden technische en historische artikelen gepubliceerd die betrekking hebben op de onderwerpen speeldozen en pianola's in de ruimste zin van het woord.

Geschiedenis

De Nederlandse Pianola Vereniging, NPV, werd in 1975 opgericht door een aantal enthousiaste pianolabezitters. Deze hadden de mogelijkheden van het instrument herontdekt en waren van mening dat een vereniging een goed middel zou zijn deze verder te ontwikkelen en te stimuleren. Al spoedig ontstond er ook belangstelling van de zijde van musici, historici en componisten. Volgens de statuten heeft de vereniging onder meer tot doel belangstelling te wekken voor, het instandhouden van en het werken met zogeheten kunstspelinstrumenten. Tot deze categorie behoort ook de pianola. Sinds september 2019 richten we ons op Mechanische Muziek in z'n algemeenheid en bieden we een 'thuis' voor mechanische-apparaten-verzamelaars in de breedste zin van het woord.