De Nederlandse Pianola Vereniging, NPV, werd in 1976 opgericht door een aantal enthousiaste pianolabezitters. Deze hadden de mogelijkheden van het instrument herontdekt en waren van mening dat een vereniging een goed middel zou zijn deze verder te ontwikkelen en te stimuleren. Al spoedig ontstond er ook belangstelling van de zijde van musici, historici en componisten. Volgens de statuten heeft de vereniging onder meer tot doel belangstelling te wekken voor, het instandhouden van en het werken met zogeheten kunstspelinstrumenten. Tot deze categorie behoort ook de pianola.