Instrumenten-inventarisatie Nederland

De Nederlandse Pianolavereniging wil graag weten welk(e) zelfspelende instrument(en) u in bezit heeft en wat de status van deze instrumenten is. Dit om de kennis binnen de vereniging beter met elkaar te kunnen delen.
De eigenaar van een bepaald instrument wordt nooit gepubliceerd. Wie bij welk instrument hoort is alleen duidelijk voor de inventarisatiecommissie binnen het bestuur, momenteel bestaand uit Marcel Veel en Niels Berkers.

Wanneer iemand informatie wenst of vragen heeft over een bepaald instrument kan diegene daarover contact opnemen met de inventarisatiecommissie. De commissie zal vervolgens de eigenaar van het betreffende instrument op de hoogte brengen van het verzoek. De eigenaar kan dan besluiten al dan niet contact te leggen met de vraagsteller. Uw gegevens worden dus NOOIT gedeeld met leden of derden.

Via de link in het menu aan de linkerkant van deze tekst kunt u een instrument toevoegen aan de database. Vul daartoe het formulier in inclusief het wachtwoord wat te vinden is in het artikel "instrumenteninventarisatie" in bulletin nummer 157, december 2016. U kunt het wachtwoord ook opvragen door een bericht te sturen aan het bestuur. Zonder dit wachtwoord werkt het formulier niet. Dit om spam in de database te voorkomen.