Voor- en najaarsledendagen

Minimaal twee keer per jaar organiseert de Pianolavereniging een ledendag. De eerste in het voorjaar. Deze voorjaarsledendag valt altijd samen met de Algemene Ledenvergadering. In het najaar is de ledendag geheel informeel. Op beide dagen proberen we een een locatie, vaak een museum, te bezoeken die voor onze leden interessant zou kunnen zijn. De ledendagen zijn niet alleen informatief bedoeld maar ook zeker om het contact tussen de leden te bevorderen. Er is een grote hoeveelheid kennis en informatie beschikbaar bij onze leden en het is goed deze te delen.

De voorjaarsledendag van dit jaar (2018) houden we, aansluitend aan de algemene ledenvergadering, in Museum Geelvinck te Zutphen. Hier staan een groot aantal historische fortepiano's tentoongesteld waarvan enkele zelfs door de bezoeker te bespelen zijn.

De najaarsledendag wordt hoogstwaarschijnlijk een excursie naar een schitterende collectie mechanische muziekinstrumenten. Hierover volgt nog informatie. (onder voorbehoud).

Foto's: De najaarsledendag in 2014 was in Museum Musica te Stadskanaal. Menig lid is naar het hoge noorden afgereid om deze schitterende verzameling te bekijken.