Lid worden van de Nederlandse Pianolavereniging

Direct naar het aanmeldformulier

De motieven van de leden om lid te zijn van de NPV lopen sterk uiteen. Een aantal wordt sterk geboeid door de techniek van het instrument en de restauratie ervan; anderen worden geboeid door de mogelijkheid om door middel van het instrument zelf muziek ten gehore te brengen en door de historische achtergronden. Door lid te worden van de pianolavereniging steun je het behoudt van dit buitengewone instrument in Nederland.
Iedereen kan en mag lid worden van de Nederlandse Pianolavereniging. Is het nu omdat je zelf een pianola hebt, wilt meewerken aan het behoud van dit cultuurgoed, er een aan het restaureren bent of gewoon erg geïnteresseerd bent in de techniek en/of muziek.

Voordelen

  • Als lid ontvang je eens per kwartaal het Pianolabulletin vol geschiedenis en technische informatie over de pianola en pianolamuziek.
  • Ook ben je welkom op de voor- en najaarsbijeenkomsten die vaak samengaan met een museumbezoek, maar altijd met een gezonde portie gezelligheid en als het even kan pianolamuziek.
  • Ook kun je deelnemen aan de restauratiedagen waar je jouw pianola onder deskundig toezicht kunt restaureren. De restauratiedagen worden eens per kwartaal gehouden. Af en toe organiseert de NPV ook een cursus politoeren zodat je instrument niet alleen technisch maar ook qua uiterlijk weer in topstaat wordt gebracht.


Aanmelden als lid

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opgave uitsluitend bij de secretaris via post, telefoon of onderstaand aanmeldformulier.

Lidmaatschapskosten 2020:

Binnenland € 33
Buitenland € 39

Bij vooruitbetaling te voldoen. Bij aanmelding na 1 juli respectievelijk € 16,50 en € 19,50.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij uiterlijk één maand vóór het eind van het jaar schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris. Adreswijzigingen s.v.p. schriftelijk of per email doorgeven aan het secretariaat.

De Nederlandse Pianolavereniging deelt je gegevens nooit met derden. Je contactgegevens worden opgenomen in de ledenlijst die onder de leden wordt verspreid. (uitgezonderd het rekeningnummer en de geboortedatum. Onderaan het aanmeldformunlier kun je je voorkeur aangeven. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

 

Om u nu in te schrijven als lid vult u onderstaand formulier in.

Met de verzending van het formulier stemt u in met het lidmaatschap van de Pianolavereniging voor het lopende verenigingsjaar en de daarbij behorende betalingsverplichting.
Geen
Naam
Adres
Telefoonnr.
E-mailadres