Onder tongorgels verstaan we mechanisch spelende orgels met tongwerken in plaats van orgelpijpen. 
Deze zijn ruwweg in twee categorieën in te delen, namelijk de organettes spelend op een papieren rol of metalen plaat, band of boek en de rollerorgans, veelal Amerikaans, spelend op een houten verwisselbare cilinder (cob). 

Het oudste instrument met doorslaande tongen is een Chinese Sheng.

                              

                                                                                                            Diverse tongen