Wat lees ik in het Pianolabulletin?

Vier keer per jaar gaat onze huisdrukker Mark (op bovenstaande foto te zien bij de inspectie van een Philipps Duca vleugel) aan de slag om het Pianolabulletin vorm te geven. In dit kwartaalbulletin leest u over de geschiedenis van de pianola, maar het gaat veel verder. Ook de componisten uit 'het pianolatijdperk' (ca. 1895 tot 1930) komen aan bod. Technische uitleg over diverse systemen en onderdelen wordt gegeven en andere al dan niet verwante onderwerpen komen aan bod.

Artikelen

We zoeken altijd nieuwe auteurs. Schrijft u ook eens een artikel over uw pianola of bijzondere muziekrollen voor de rubriek 'De pianola van....' of  'De rollenwisselaar'. Heeft u graag wat hulp bij het schrijven of opmaken van het artikel? vraag het gerust.

Aanleverdata

Het aanleveren van artikelen en advertenties kan tot en met de 25e van de maand voorafgaand aan het verschijnen van het volgende Pianolabulletin.

Dit houdt in:

  • 25 februari voor het maart-bulletin
  • 25 mei voor het juni-bulletin
  • 25 augustus voor het september-bulletin
  • 25 november voor het december-bulletin