Wat lees ik in het Pianolabulletin?

Vier keer per jaar gaat onze huisdrukker Mark (op bovenstaande foto te zien bij de inspectie van een Philipps Duca vleugel) aan de slag om het Pianolabulletin vorm te geven. In dit kwartaalbulletin leest u over de geschiedenis van de pianola, maar het gaat veel verder. Ook de componisten uit 'het pianolatijdperk' (ca. 1895 tot 1930) komen aan bod. Technische uitleg over diverse systemen en onderdelen wordt gegeven en andere al dan niet verwante onderwerpen komen aan bod.

Via het menu aan de linkerkant kunt u de omslagen van de tot nu toe uitgegevens bulletins bekijken, per bulletin is een inhoudsopgave te zien (deze functie is nog in ontwikkeling). Uiteindelijk is het de bedoeling dat u ook kunt zoeken op trefwoorden, zo kunt u makkelijk(er) terugvinden in welk bulletin een bepaald artikel ook alweer geplaatst was.

Artikelen

We zoeken altijd nieuwe auteurs. Schrijft u ook eens een artikel over uw pianola of bijzondere muziekrollen voor de rubriek 'De pianola van....' of  'De rollenwisselaar'

Aanleverdata

Het aanleveren van artikelen en advertenties kan tot en met de 25e van de maand voorafgaand aan het verschijnen van het volgende Pianolabulletin.

Dit houdt in:

  • 25 februari voor het maart-bulletin
  • 25 mei voor het juni-bulletin
  • 25 augustus voor het september-bulletin
  • 25 november voor het december-bulletin

 


.