Op deze pagina vindt u meer informatie over de werking van de pianola.

De werking laat zich als volgt omschrijven: kleine balgjes, voor elke toets één, zijn door stangen verbonden met het mechaniek van de piano. De balgjes worden in beweging gebracht als ze via een ventiel krachtig worden leeggezogen. De hiervoor benodigde zuiglucht wordt geleverd door een stel grote zuigbalgen die door trappen met de voeten of door een elektromotor in beweging worden gebracht.

De bespeler van de pianola (de pianolist) kan door de wijze van “trappen” en het bedienen van een aantal hendels grote invloed uitoefenen op de weergave van de muziek zodat een eigen interpretatie mogelijk is. De melodie ontstaat doordat het gatenpatroon in de papieren rol de speelbalgen “commandeert”, enigszins te vergelijken met de wijze waarop een draaiorgel werkt.